Preventief Medisch Onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een goede oplossing om het ziekteverzuim omlaag te brengen. Bij een PMO op locatie wordt periodiek de gezondheid van je medewerkers gecontroleerd om zo vroegtijdig gezondheidsrisico’s te herkennen.


Volgens de Arbowet (artikel 18) ben je als werkgever verplicht om periodiek een PMO aan te bieden aan je medewerkers. De medewerker mag zelf bepalen of hij/zij gebruik maakt van het aanbod.

PMO is een doorontwikkelde variant van de PAGO.

Alle verschillen tussen een PAGO en een PMO? >>


Inhoud:

 • Lengte en het gewicht
 • BMI berekening
 • Bloeddruk
 • Cholesterol test (op 3 waardes)
 • Gezichtsvermogen
 • Fluistertest
 • Controle urine (op 7 waarden)

Extra opties:

 • ECG (hartfilmpje)
 • Longfunctietest
 • Audiometrie (gehoortest)
 • Laboratorium analyse van 20 bloedwaarden